Kisu Tempura (Bar)

Kisu Tempura (Bar)

7.00

Japanese white fish tempura

Comments are closed